0-22

Frakcia 0 – 22

Vhodný na všeobecnú betonáž základových dosiek, pásov, prekladov, pilierov, taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek…

Cena bez DPH/m³: 22,00 €

0-4

Frakcia 0 – 4

Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, používané do betónu – do budov, ciest a iných inžinierskych stavieb.

Cena bez DPH/m³: 28,00 €

Frakcia 4-8

Frakcia 4 – 8

Dekoratívny štrk vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy

Cena bez DPH/m³: 23,00 €

22-63

Frakcia 22 – 63

Dekoratívny štrk na voľné plochy, taktiež vhodný na ploché strechy, zásypy drenáži…

Cena bez DPH/m³: 24,00 €

DSC_0134~3

Zemina

Vhodná ako vegetačná vrstva pod trávnikový koberec, výsev trávnikov a výsadbu zelene.

Cena bez DPH/m3 13,00 €